คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD & A) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการมีภาพรวมของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและวิธีการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท

ผู้บริหารยังกล่าวถึงปีที่กำลังจะมาถึงด้วยการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในอนาคตสำหรับโครงการใหม่ ๆ MD & A เป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ต้องการทบทวนปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของ บริษัท และผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

ปี 2562

  ปี 2561

   ปี 2560

    ปี 2559

     ปี 2558

      ปี 2557

       ปี 2556

        ปี 2555

         ปี 2554

          ปี 2553