คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD & A) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการมีภาพรวมของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและวิธีการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท

ผู้บริหารยังกล่าวถึงปีที่กำลังจะมาถึงด้วยการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในอนาคตสำหรับโครงการใหม่ ๆ MD & A เป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ต้องการทบทวนปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของ บริษัท และผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

ปี 2564

  ปี 2563

   ปี 2562

    ปี 2561

     ปี 2560

      ปี 2559

       ปี 2558

        ปี 2557

         ปี 2556

          ปี 2555

           ปี 2554

            ปี 2553