คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD & A) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการมีภาพรวมของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและวิธีการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท

ผู้บริหารยังกล่าวถึงปีที่กำลังจะมาถึงด้วยการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในอนาคตสำหรับโครงการใหม่ ๆ MD & A เป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ต้องการทบทวนปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของ บริษัท และผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

ปี 2563

  ปี 2562

   ปี 2561

    ปี 2560

     ปี 2559

      ปี 2558

       ปี 2557

        ปี 2556

         ปี 2555

          ปี 2554

           ปี 2553