คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

นายอัครรัตน์  ณ ระนอง

กรรมการอิสระ

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร

กรรมการ

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ

กรรมการ

นายอเล็กซ์ โล ชี ควาน

กรรมการ

นายแพทริค  คอร์โซ

กรรมการ

นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม

กรรมการ