คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร

กรรมการผู้จัดการ

นายอเล็กซ์ โล ชี ควาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและสารสนเทศ

นายสุพรชัย โชติพุทธิกุล

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการงานบริการ