คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD & A) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการมีภาพรวมของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและวิธีการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท

ผู้บริหารยังกล่าวถึงปีที่กำลังจะมาถึงด้วยการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในอนาคตสำหรับโครงการใหม่ ๆ MD & A เป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ต้องการทบทวนปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของ บริษัท และผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

ปี 2565

  ปี 2564

   ปี 2563

    ปี 2562

     ปี 2561

      ปี 2560

       ปี 2559

        ปี 2558

         ปี 2557

          ปี 2556

           ปี 2555

            ปี 2554

             ปี 2553