คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD & A) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการมีภาพรวมของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและวิธีการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท

ผู้บริหารยังกล่าวถึงปีที่กำลังจะมาถึงด้วยการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในอนาคตสำหรับโครงการใหม่ ๆ MD & A เป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ต้องการทบทวนปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของ บริษัท และผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

ปี 2566

  ปี 2565

   ปี 2564

    ปี 2563

     ปี 2562

      ปี 2561

       ปี 2560

        ปี 2559

         ปี 2558

          ปี 2557

           ปี 2556

            ปี 2555

             ปี 2554

              ปี 2553