ธนาคารกรุงศรีฯ เซ็นสัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น

นายพิสุทธิ์ อัมยงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สองจากขวา) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับนายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ซ้ายสุด) และนางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน บัญชี และธุรการ (ขวาสุด) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการลงทุนขยายพื้นที่การให้บริการและการพัฒนาโครงการใยแก้วนำแสง และเสริมศักยภาพรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต