รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (แก้ไขข้อมูล)

1044NWS110820201939190502T_revised