ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แพลนเน็ตคอมฯ จับมือ ซิมโฟนี่ฯ ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA ผู้นำเทคโนโลยีทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีสำหรับองค์กรชั้นนำในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และนายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร (ที่3จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC ผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นโครงข่ายหลัก ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมต่อข้อมูลผ่านโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง Fiber Optic Network เพื่อยกระดับการให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วแสง สำหรับลูกค้าโครงการอาคารชุดพักอาศัย โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ อาคารแพลนเน็ตคอม ถ.รามอินทรา เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารทหารไทย เซ็นสัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น

คุณวัลลภา โปษยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สามจากขวา) คุณจันทร์เจิม พิทักษ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัทธุรกิจ 6 (ที่สองจากขวา) และ คุณอรุณี คงมาลัย ผู้จัดการ บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 6 ขวาสุด ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน กับ นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ (ที่สามจากซ้าย) นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ที่สองจากซ้าย) และนางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน บัญชี และธุรการ (ซ้ายสุด) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาขน) เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการลงทุนขยายพื้นที่การให้บริการและการพัฒนาโครงข่ายใยแก้วนำแสง และเสริมสร้างศักยภาพรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงศรีฯ เซ็นสัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น

นายพิสุทธิ์ อัมยงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สองจากขวา) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับนายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ซ้ายสุด) และนางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน บัญชี และธุรการ (ขวาสุด) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการลงทุนขยายพื้นที่การให้บริการและการพัฒนาโครงการใยแก้วนำแสง และเสริมศักยภาพรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์

Congratulate with Symphony Communication Public Company Limited

December 2, 2010. Hong Kong: MEF Service Provider Awards 2010 is MEF Carrier Ethernet Service Provider Awards achieve the highest cumulative score for Best Business Ethernet Service, Best Wholesale Ethernet Service and Best Marketing. Symphony Communication Public Company Limited is present a field of finalist for 4 years consecutively in The Service Provider of the Year award.

Contact Us
Investor Relations Tel. 02 101 1111 Ext. 36312

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลท.มอบเกียรติบัตรรับ SYMC เข้าเป็นสมาชิกใหม่

คุณสมพล เกียรติไพบูลย์  (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYMC) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่เป็นชมาชิกใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าทำการซื้อขายวันแรก โดยมีคุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)และคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนรับมอบ และมีคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์          (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสุวภา เจริญยิ่ง (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ    ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน SYMC ร่วมแสดงความยินดี   ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้.

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  : IR PLUS   :   คุณจุฬารัตน์ เจริญภักดี(ฟ้า)  Tel. 02-022-6200  //   Mobile  089-488-8337    //  E-mail :jurarat@irplus.in.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น” เซ็นสัญญาแต่งตั้ง Underwriter ขายหุ้น IPO

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนางสุวภา เจริญยิ่ง (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และทีมผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 8 แห่ง ภายหลังเซ็นสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter)  ในการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)  พร้อมด้วยบริษัทหลักทรัพย์อีก 8 แห่ง เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriter) ได้แก่   บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์  โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้  จำกัด   บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง  จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์  ไทยพาณิชย์ จำกัด  และบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด   ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก  จำนวน 72  ล้านหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 8.80 บาท เปิดให้จองซื้อได้ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้  และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT ปลายเดือนนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  : IR PLUS   :   คุณจุฬารัตน์ เจริญภักดี (ฟ้า)  Tel. 02-022-6200  //   Mobile  089-4888337    //   E-mail : jurarat@irplus.in.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน.เซ็นสัญญาให้ใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสงกับซิมโฟนี่ ฯ

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ (คนที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงระดับแนวหน้าของประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำโดยคุณพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสลงนามในสัญญาร่วมกัน เพื่อใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสงกับการไฟฟ้านครหลวง เมื่อเร็วๆ นี้.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิมโฟนี่ฯ ร่วมเสวนา Growth – Inspire

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ  (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาพิเศษหัวข้อ “Growth – Inspire” ในงาน Telecom Innovation Growth and 3G Opportunity เพื่อให้มุมมองกับผู้ประกอบการในธุรกิจโทรคมนาคมด้านการเติบโตของอุตสาหกรรมและโอกาสในอนาคต ในฐานะผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจในกลุ่มโทรคมนาคมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้.

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
IR PLUS   :   คุณจุฬารัตน์ เจริญภักดี(ฟ้า)
Tel. 02-022-6200     Mobile  089-4888337     E-mail : jurarat@irplus.in.th