การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

Date: 27/04/2012
Location: ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน) กรุงเทพฯ