การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

Date: 22/04/2013
Location: โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน) กรุงเทพฯ