การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

Date: 24/04/2015
Location: ห้องประชุมโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ