การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

Date: 26/04/2016
Location: ห้องประชุมโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ