การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Date: 26/04/2017
Location: ห้องประชุมโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ