การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

Date: 19/04/2011
Location: ณ โรงแรม โซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ