เชิญสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสที่ SYMC เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก

Date: 26/11/2010
Location: ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย