นักลงทุนสัมพันธ์

SET Symbol :

SYMC

Change | %Change
|
Volume (Share)
High
Low
Day Range
-

SYMPHONY

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

รายงานประจำปี 2566 ( แบบ 56-1 One Report )

รายงานประจำปี 2566 ( แบบ 56-1 One Report )

File Size: 48.56 MB

Download

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

To comply with the Code of Best Practices, the Company has determined policies concerning corporate governance to ensure transparency in all level of organization.

ข้อมูลสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

การออกอากาศทางเว็บและการนำเสนอ

Browse the calendar to view Investor related events and announcements. Webcasts and presentations that have been archived are available.
คำอธิบายและการวิเคราะห์

รายงานวิเคราะห์

The information in Analyst Reports was created for the purposing of providing information that will help investors make informed decisions.
การพิจารณาค่าตอบแทน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

The Company has a policy to pay dividends to its shareholders not less
than 40% of net profit after deduction of all taxes and specified reserves.