ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Date: 26/04/2018
Location: ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Date: 26/04/2017
Location: ห้องประชุมโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

Date: 26/04/2016
Location: ห้องประชุมโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

Date: 24/04/2015
Location: ห้องประชุมโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557

Date: 18/03/2015
Location: ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2557

Date: 19/08/2014
Location: ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2557

Date: 26/04/2014
Location: ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

Date: 25/04/2014
Location: ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน) กรุงเทพฯ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2556

Date: 11/03/2014
Location: ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2556

Date: 26/11/2013
Location: ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย