ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2556

Date: 22/08/2013
Location: ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2556

Date: 21/05/2013
Location: ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

Date: 22/04/2013
Location: โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน) กรุงเทพฯ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2555

Date: 27/03/2013
Location: ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2555

Date: 23/11/2012
Location: สยามพารากอน พารากอนฮอลล์ ชั้น 5

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2555

Date: 15/08/2012
Location: ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2555

Date: 23/05/2012
Location: ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

Date: 27/04/2012
Location: ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน) กรุงเทพฯ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2554

Date: 27/02/2012
Location: ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2554

Date: 29/08/2011
Location: ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย